Маълумотҳои омории соли таҳсили 2021-2022


Маълумоти оморӣ

Дар вилояти Суғд ҳамаги 944 муассисаҳо фаъолият мебаранд, ки аз онҳо

2

Ибтидоӣ

39

Асосӣ

903

Миёна

30

Ғайридавлатӣ

Дар 944 муассисаҳои вилоят 579504 нафар хонандагон таҳсил ва тарбия меёбанд, ки аз онҳо 283544 нафар духтарон мебошадн.
  • Духтарон
  • Писарон

2086

Шумораи хонандагони маъюб

39515

Шумораи омӯзгорон

26520

Аз ҷумла занҳо

Зиёда аз 67,1% омӯзгоронро занҳо ташкил медиҳанд